Chateau Pabus - Grand vin de Bordeaux

Geschiedenis en Poëzie

DE OORSPRONG

Volgens de kadastrale leggers opgegraven uit de parochieregisters van Sadirac, zou het gebouw opgericht zijn op het einde van de 19e eeuw. Een geoefend oog laat toe dit typisch rechthoekig herenhuis te herkennen, sterk langgerekt, met enkele gelijkvloers, met typische architecturale elementen.

de afdruk van Victor Louis

Het zou aanlokkelijk zijn te denken dat de plannen werden getekend door Victor Louis of een van zijn discipelen, in de mate dat het Pabus-kasteel overeenstemt met de esthetica van de beroemde architect van het Grand Théâtre van Bordeaux. In die tijd, gaven de corporatiegezellen hun zelfde concepten en recepten door van de ene werf naar de andere.

Het werk van een geschiedkundige heeft toegelaten de oorsprong vast te stellen van de benaming van het kasteel: de geraadpleegde openbare registers vermelden dat Pabus de naam was van een familie van patriciërs (dokters), burgers van Bordeaux, die op deze gronden woonden en daarvan leefden, zonder deze zelf te bebouwen. Zij verhuurden tevens waarschijnlijk hun pottenbakker.

Dit landhuis symboliseert op eigen wijze de stijl van Pabus die bestaat uit strengheid, harmonie en verfijning.


De Oven van de pottenbakkereen onverwachte ontdekking

De oude gebouwen zijn vol onverdachte schatten. Aldus werd tijdens grondwerken in juni 2007 een pottenbakkersoven ontdekt in de bijgebouwen van het kasteel van Pabus, daterende van de 12e eeuw. Een architectuur-overzicht heeft toegelaten er duidelijk de oorsprong van te bepalen.

De schoorsteenkanalen aan de oppervlakte opgemerkt, laten toe te denken dat deze oven gewerkt heeft tot het begin van de 20ste eeuw. Het deel van de haard, mooi met briketten bezet en overwelfd in volle stutboog, diende voor de voeding in hout. Slechts enkele briketten zijn afgebrokkeld. De vrijmaking van de muren (zuid en noord) heeft gedeeltelijk twee plaatsen met brokstukken aan het licht gebracht.

Op deze plaats, Jean-d’Arnaud genoemd in Sadirac, werden kruiken gemaakt van alle maten, kruiken met grote bek, schenkkannen, kommen, borden, maar ook waterpotten voor doorboorde stoelen (periode van Lodewijk XIV) en spaarpotten.

Voorwerpen uit modernere periodes werden ter plaatse geïdentificeerd: scherven van matrijzen en potten met melasse, specifiek voor de productie van Sadaric van de 18e eeuw. Een semi-industriële productie vergelijkbaar met die van de ovens van Casse en van Blayet. Tijdens deze glorierijke periode van Sadirac, telde men verschillende pottenbakkers.


De poëzie van het oord

Weggetrokken van de stad, verwijderd van zijn geluiden, ingezet in een juwelendoosje van groen, beschikt dit landhuis over heel wat aantrekkingspunten. Meer bepaald op de dagen van mooi weer, is het voldoende met verlengde spoed te wandelen om zijn betovering te ervaren. De blonde stenen, bekroond met de leien pannen, draaien naar het oker toe bij zonsondergang: de tijd schijnt er te blijven stilstaan. Geopend naar het zuiden en de zon, tegenover een vrij uitzicht op de rijen wijngaarden, een tuinpark, een vijver waar een eenzame zwaan huist. De geplante cipressen vormen een lange toegangsweg.

Opgevat voor rust en communie met de natuur, dit landhuis vertoont een eenvoud waar elegante details kunnen worden onderscheiden: ingangspoort bekroond met een gebeeldhouwd fronton, kroonlijsten, gelaagde hoekstenen, maskerkoppen.

Binnen het gebouw blijft de betovering voortleven. De verdeling van de ruimtes is typisch voor de Gallisch-romeinse villa’s: twee grote ontvangstzalen, die de ganse lengte van het gebouw innemen, en die baden in het licht. In de meest weelderige zalen herkent men geraffineerde versieringen die typisch zijn voor de tijd: schouwen, houtwerk, parketvloeren, lijstwerken, Gironde-tegels.

de elegante details


12th

Potier ovens creatie op het land van Pabus

1869

De heer Charrier Henry, zakenman, doet Pabus bouwen. Op deze gronden waren verscheidene huizen verhuurd aan pottenbakkers (de heer Gilles, de heer Jean d’Arnaud, vanwaar de naam van de buurtschap).

1880

Gustave Eiffel, die veel heeft gebouwd in de streek, zou zeker in Pabus geweest zijn tijdens die jaren.

1892

Bouw van het Gebouw, geïnspireerd op de plannen van Victor Louis

19th

Einde 19e eeuw, de familie Pabus, een familie van huisartsen, waarvan de oorsprong terugloopt tot 1728, bewoont de eigendom.

2011

Verwerving van het kasteel Pabus door de heer R. S. Dow