Chateau Pabus - Grand vin de Bordeaux

afdruk legal

UITGEVER EN REDACTEUR

Château Pabus
Chemin de Menusey
33670 Sadirac
France

Tel.: +00 32 49 51 83 886
kriscouvent[at]chateaupabus.com

DIRECTEUR PUBLICATIE

Château Pabus
Contact kriscouvent[at]chateaupabus.com

PRODUCTIE

Agence Bee Bordeaux :
• Artistiek directeur & Webdesign : A. Juner
• Ontwikkeling & animatiefilms: J. Cupani - http://www.cupani.fr

HOSTING

OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
Op alle onderdelen van deze site is de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom van toepassing.
Geniet, maar drink met mate.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De site en de daarop staande gegevens, zoals merken, logo's, afbeeldingen en foto's, zijn beschermd door intellectuele eigendomsregels in de zin van artikel 111.1 en volgende van het Franse wetboek op de intellectuele eigendom.
De op de site staande teksten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Château Pabus onder geen beding worden vermenigvuldigd. Vermenigvuldiging zonder de toestemming van Château Pabus is strafbaar als nadruk.

GEGEVENSBESCHERMING

Dank u voor uw bezoek op onze internetsite. Veiligheid en gegevensbescherming staan bij Château Pabus hoog in het vaandel. De bescherming van persoonlijke rechten maakt onderdeel uit van onze bedrijfscultuur en is in onze dienstverlening en producten geïntegreerd. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Château Pabus werkt constant aan de verbetering van de gegevensbeveiliging om u en uw privéleven te beschermen. In deze verklaring wordt uitgelegd welke soort informatie wij bewaren als u onze site bezoekt en hoe wij deze informatie gebruiken. Deze verklaring is niet van toepassing op intnernetsites die worden beheerd door bedrijven die geen onderdeel van Château Pabus uitmaken, maar die een link naar onze site of een van de andere internetsites van Château Pabus bevatten.

INZAGERECHT

Ingevolge de Franse wet nr. 78-17 op Persoonsgegevens van 6 januari 1978 kunnen internetgebuikers hun recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van de op hen betrekking hebbende gegevens uitoefenenbij : kriscouvent[at]chateaupabus.com

LINKS

De site kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Aangezien Château Pabus geen invloed kan uitoefenen op deze externe sites en bronnen, kan Château Pabus niet aansprakelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van deze externe sites en bronnen, en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclameboodschappen, producten, diensten of andere materialen die op of via deze externe sites en bronnen beschikbaar zijn. Voorts kan Château Pabus niet aansprakelijk worden gesteld voor feitelijke of vermeende gevolgschade of -verliezen in verband met het gebruik van deze externe sites of bronnen of met het feit vertrouwen te hebben gehad in de daarop beschikbare inhoud, goederen of diensten.

BESCHERMING MINDERJARIGEN

Volgens artikel L. 3342-1 van het Franse wetboek op de Volksgezondheid is het verboden alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar. Bij bezoek aan de website van Château Pabus, moet u beloven op de datum van het bezoek minstens 18 jaar te zijn. Bovendien zijn buitenlandse cliënten verplicht zich aan de wetgeving van hun land te houden.

CONTACT

Voor vragen, suggesties of bijzondere verzoeken om wijziging, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij Château Pabus kriscouvent[at]chateaupabus.com